Daar ligt het dan… Een uitgebreid verslag over jouw zoon/dochter waarin wordt vastgesteld dat hij/zij hoogbegaafd is. Na de vele gesprekken op school, de vele gesprekken met jouw zoon/dochter thuis, de vele uitdagingen in gedrag en vaak het onbegrip van de buitenwereld, ligt hier het bewijs. Iedereen is opgelucht, er is een diagnose!

Nieuwe gesprekken op school volgen en verschillende interventies worden ingezet. Het aanbod wordt compact aangeboden en er komt tijd vrij voor verrijking. Er is plek binnen de plusklas, waardoor er contact is met ontwikkelingsgelijken en er wordt o.a. gewerkt aan executieve functies en mindset…..Maar toch, er komt niet uit wat erin zit! De interventies die worden ingezet leveren niet het resultaat op waar iedereen zo op hoopt. En met name het welbevinden van jouw zoon/dochter verbetert niet naar verwachting.

Bovenstaande beschrijving past bij het profiel van een dubbel bijzondere leerling. Kinderen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. En, helaas worden deze kinderen vaak niet als zodanig (h)erkend. Er ontstaat vaak meer onbegrip en zelfs de hoogbegaafdheid van het kind kan in twijfel worden getrokken.

De juiste begeleiding is van belang en deze is ook binnen dit profiel voor ieder kind anders. Maatwerk en expertise zijn nodig om de juiste begeleiding te kunnen bieden aan deze doelgroep. Omdat deze doelgroep vaak vastloopt binnen het onderwijssysteem wil ik echt iets betekenen voor deze kinderen. In november van dit jaar heb ik daarom een specifieke training gevolgd bij het SLO informatiepunt onderwijs & talentontwikkeling (www.talentstimuleren.nl) en heb ik mij aangesloten bij de werkgroep “Dubbel bijzonder”. Tijdens de training zijn we ingegaan op het signaleren, de randvoorwaarden voor goede begeleiding, de verschillende aandachtsgebieden die een kind dubbel bijzonder maken en natuurlijk concreet hoe je de juiste begeleiding kunt bieden.

Vanuit Zie mijn talent bied ik dit maatwerk om goed tegemoet te komen aan de behoeftes van het kind. Belangrijk vind ik het om in gesprek te gaan met het kind. Samen onderzoeken we wat hij/zij nodig heeft, wat hij/zij wil en vooral wat de talenten zijn. Ik stuur aan op een veilige leeromgeving, de juiste ondersteuning voor en door de leerkracht en op een passend aanbod. Daarnaast stimuleer ik een optimale samenwerking tussen ouders, school, het kind en mijzelf. Dit alles binnen een realistisch en haalbaar kader met als doel om het kind weer te laten stralen en te laten ontwikkelen.

Meer weten? Ik hoor graag van u!

Mam, mijn klas heeft drie weken vakantie! Echt...
Zie mijn talent presenteert...

FEEDBACK