Er zijn helaas veel misvattingen over hoogbegaafdheid, zo ook over de sociale vaardigheden van deze doelgroep. Veelal wordt er gezegd dat hoogbegaafde kinderen sociaal gezien vaak achterlopen en dat de ontwikkeling op dit vlak problematisch verloopt. Echter beschikken deze kinderen vaak over uitstekende sociale vaardigheden, zo blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek.

Hoogbegaafde kinderen lopen niet achter op sociaal vlak, maar zijn vaak sociaal “anders”. Verschillende aspecten spelen een rol in de uiting hiervan. De gevoeligheid (hoogsensitiviteit), de andere interesses, het rechtvaardigheidsgevoel en het aanpassen door het hoogbegaafde kind spelen een belangrijke rol. Met name dit aanpassen vraagt heel veel van het hoogbegaafde kind en het is dan ook onterecht dat er snel wordt geroepen dat het kind niet sociaal vaardig is.

Hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan contact met ontwikkelingsgelijken, ook wel peers. Vaak zijn dit andere hoogbegaafde kinderen of oudere kinderen met een bovengemiddelde intelligentie. Binnen deze groep voelen ze zich veilig en geaccepteerd en worden interesses makkelijker gedeeld. Voor hoogbegaafde kinderen is het niet makkelijk om deze peers te vinden. De homogene groepen binnen het onderwijssysteem maken dit lastig en het hoogbegaafde kind past daardoor vaak niet goed in deze omgeving. Door het gebrek aan peercontacten missen hoogbegaafde kinderen gelijkheid en gedeelde ervaringen op onder andere het gebied van humor, inzicht, rechtvaardigheidsgevoel en scherpzinnigheid. Kinderen kunnen zich eenzaam gaan voelen of zich zelfs afvragen wat er mis aan hen is.

Het bieden van contact met peers is dus van belang. Echter moet dit vaak gezocht of georganiseerd worden. Dit contact is goed te vinden binnen een plusklas voor hoogbegaafde kinderen, maar ook worden er steeds meer naschoolse- en speelactiviteiten georganiseerd met het ontmoeten van peers als doel. Zie mijn talent wil ook voorzien in deze belangrijke behoefte en organiseert met enige regelmaat ontmoetingsmomenten. Tijdens deze momenten kunnen de kinderen met elkaar spelletjes spelen, creatief bezig zijn of een workshop volgen. Ouders hebben daarnaast de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan of advies te vragen.

Heb je interesse in deze ontmoetingsmomenten? Geef dit aan via het contactformulier op de website van Zie mijn talent, en ik stuur je een uitnodiging zodra het volgende ontmoetingsmoment bekend is. De ontmoetingen worden doorgaans georganiseerd in het weekend in Nootdorp.

dubbel bijzonder
Zie mijn talent presenteert...

2 Comments

LEAVE A COMMENT

FEEDBACK