aanbod

Zoals u eerder heeft kunnen lezen biedt Zie mijn talent advies en begeleiding op maat. Ieder kind is anders en iedere situatie vraagt ook om een andere aanpak. Om u een indicatie te geven van het soort advies en begeleiding, vindt u hieronder een aantal omschrijvingen van wat Zie mijn talent voor u kan betekenen. Indien u opzoek bent naar andere ondersteuning, neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. Ik ga graag met u in gesprek over uw wensen en de mogelijkheden.

 Coachingstraject kind

Vanuit de basisvoorwaarden zal een begeleidingsplan worden vormgegeven. Afhankelijk van de behoeftes die er zijn, zullen verschillende interventies worden ingezet die bevorderlijk zijn voor een positieve ontwikkeling. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van verschillende coaching modellen, spellen, speelgoed, methodes en coachkaarten.

 Observatie & advies

Op de school van het kind, maar ook in de thuissituatie kan het kind geobserveerd worden. Naar aanleiding van de observatie wordt een verslag geschreven en vindt er een adviesgesprek plaats.

 Programma Zie mijn fijne talent

Het op maat samengestelde ondersteuningsprogramma voor de school en de leerkracht. Doel is om vanuit een meer intensieve begeleiding toe te werken naar zelfstandige begeleiding vanuit de leerkracht naar de leerling. Zie mijn fijne talent is een bewezen effectief programma voor de hoogbegaafde leerling om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften. Een gecompact en verrijkt aanbod staat binnen dit programma centraal en wordt ondersteund door het handelingsplan Hoogbegaafdheid met bijbehorende invulwijzer. De leerkracht wordt gedurende de implementatie van het programma ondersteund en zal gedurende het traject steeds meer zelf de touwtjes in handen krijgen.

Didactisch onderzoek

Om in te spelen op de onderwijsbehoeften van het hoogbegaafde kind, is het in kaart brengen van het didactische niveau belangrijk. Door middel van diverse toetsen wordt in kaart gebracht of er sprake is van een voorsprong of achterstand en hoe groot deze is. Ook komt tijdens het afnemen van de toetsen duidelijk naar voren welke strategieën het kind toepast. Niet alleen de scores zijn van meerwaarde, maar ook de observaties spelen een belangrijke rol. Vooraf bepalen we wat we willen weten en welke toetsen daarvoor gebruikt zullen worden. Van het totale onderzoek wordt een verslag gemaakt en indien gewenst kan dit op school besproken worden.

Traject mindset

Binnen dit traject maakt de leerling kennis met de mindsettheorie van Carol Dweck. Hij/ zij leert wat het verschil is tussen de vaste mindset en de groeimindset. Verschillende thema’s worden besproken, zoals: het aangaan van uitdagingen, het leren van fouten, doorzettingsvermogen en de wijze waarop je denkt over je intelligentie en kwaliteiten. Het kind leert denken vanuit een groeimindset en leert om dit in te zetten bij het behalen van zijn/haar eigen doelen.

 Traject Help, ik ben hoogbegaafd!

Gedurende dit traject gaan we in op verschillende aspecten die een rol spelen in het leven van het hoogbegaafde kind. Wat is hoogbegaafdheid? Waar merk ik dat aan? Hoe werkt mijn brein? Wat zijn mijn talenten en uitdagingen? Wat bedoelen ze met top-down denken? Het kind leert zichzelf beter begrijpen en kan aangeven wat hij/zij nodig heeft. Deze vorm van psycho-educatie levert een positieve bijdrage voor het zelfbeeld van het kind.

 Ontwikkelen en implementeren beleidsplan hoogbegaafdheid

Om goed te voorzien in de behoeftes van het hoogbegaafde kind in de school is het belangrijk om te handelen vanuit een duidelijk beleid. Zie mijn talent biedt ondersteuning bij het maken en implementeren van een goed beleidsplan.

Presentaties en workshops

Het verspreiden van kennis ziet Zie mijn talent als één van de belangrijkste speerpunten om het onderwijs en de begeleiding voor het hoogbegaafde kind te optimaliseren. Door de brede kennis, is er veel mogelijk. Heeft u interesse en specifieke wensen, ik bespreek graag met u de mogelijkheden.