over Linda

Ik ben Linda Stevens en ik vind het belangrijk dat ieder kind gezien, gehoord en begrepen wordt. Vooral zicht hebben op de talenten van een kind en het beste in het kind naar boven halen, geeft mij voldoening. Met mijn praktijk Zie mijn talent wil ik van betekenis zijn voor het (vermoedelijk)hoogbegaafde kind en alle betrokkenen die met hoogbegaafde kinderen verbonden zijn.

Ik ben leergierig, open, geduldig, rustig en betrokken. Ik kan goed luisteren en speel in op de behoeftes die er zijn om samen verder te komen. Ik geloof in een goede intentie van een ieder en ga het gesprek aan om deze intentie helder te krijgen. Van het kind wil ik weten wat hem/ haar bezig houdt en wil ik zien hoe hij/zij zich voelt. Hierbij wil ik het kind in zijn/haar waarde laten en laten voelen dat ik er ben om te ondersteunen en de situatie, waar nodig, te verbeteren.

De kennis rondom het hoogbegaafde kind en met name zicht op wat dit kind nodig heeft, vraagt nog regelmatig de aandacht. Als moeder van hoogbegaafde zonen, weet ik als geen ander tegen welke uitdagingen je als ouder aan kunt lopen. Onbegrip, te hoge verwachtingen, hoogsensitiviteit, het ‘anders’ zijn, sociaal emotionele ontwikkeling en de opvoeding vragen specifieke aandacht en kennis. Naast de persoonlijke ervaring die ik opgedaan heb binnen mijn gezin, zorgen mijn goede en ruime kennis en ervaring als leerkracht en intern begeleider in het basisonderwijs ervoor dat ik zicht heb op de uitdagingen die er binnen het onderwijs zijn. Haalbaarheid van de interventies vind ik van essentieel belang. De leerkracht heeft vaak te maken met een groep van 25 of meer kinderen en het onderwijs moet voor ieder individu passend zijn. Met mijn achtergrond, kennis en ervaring streef ik ernaar om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeftes die er zijn bij het kind en de verschillende betrokken partijen. Samen komen we tot een doelgerichte, optimale en haalbare aanpak.

Mijn diploma’s, kennis en ruime ervaring vanuit het basisonderwijs heb ik aangevuld met een specifiek diploma tot zelfstandig talentbegeleider van Novilo. Echter sta ik niet graag stil en blijf ik in ontwikkeling. Door het volgen van congressen, workshops, cursussen en trainingen blijf ik mij verdiepen en verder specialiseren in hoogbegaafdheid.
Ieder kind is uniek en heeft iets anders nodig. Ik zie het als een mooie uitdaging om hierin zo goed mogelijk tegemoet te komen. Wil je graag vrijblijvend in gesprek, neem dan contact op via het contactformulier.

Ik zie je graag bij Zie mijn talent!
Linda