over Zie mijn talent

Zie mijn talent richt zich op het geven van advies en het bieden van begeleiding bij hoogbegaafdheid in de voorschoolse – en basisschoolperiode. Dit kan gericht zijn op het kind zelf, de ouders en/of de schoolse omgeving. Veelal is een benadering naar de verschillende partijen het meest effectief voor het realiseren van een positieve ontwikkeling bij het kind. Hierbij wordt uitgegaan van drie basisvoorwaarden: zie mij, hoor mij en begrijp mij.

Aan de hand van verschillende interventies wordt er aan de drie basisvoorwaarden gewerkt. Hierbij valt te denken aan het coachen van het kind, het aanpassen en verrijken van de leeromgeving, het geven van psycho-educatie, het coachen van de ouders en/of de leerkracht van het kind en het doelgericht werken aan vaardigheden die de aandacht vragen. Vaardigheden die gericht zijn op onder andere: de executieve functies, sociale vaardigheden, mindset en omgaan met hoogsensitiviteit. Zie mijn talent biedt begeleiding op maat en wil in samenspraak met alle betrokken partijen komen tot een persoonlijk begeleidingsplan en/of handelingsplan om ervoor te zorgen dat het kind in ontwikkeling komt en zich echt gezien voelt.

Naast het bieden van advies en begeleiding verzorgt Zie mijn talent lezingen en presentaties over het hoogbegaafde kind en alle aspecten die daarmee te maken hebben. Hierbij valt te denken aan: onderpresteren, de hoogbegaafde peuter en kleuter, mindset, executieve functies, hoogsensitiviteit etc. Het verspreiden van kennis is een belangrijke investering om meer begrip te creëren voor het hoogbegaafde kind. Zie mijn talent neemt hier actief in deel.

Zie mijn talent wil er zijn voor het hoogbegaafde kind en ervoor zorgen dat ook dit kind gezien, gehoord en begrepen wordt. Het kind kan zichzelf zijn en zich zonder zorgen optimaal ontwikkelen.