visie

Zie mijn talent biedt advies en begeleiding aan verschillende partijen. Natuurlijk aan het kind, de ouders en de school. Maar ook andere instanties die werken met het hoogbegaafde kind, zoals de peuterspeelzaal, de opvang of de sportclub. Uiteindelijk met als doel, goede ondersteuning voor het (vermoedelijk)hoogbegaafde kind. Vanuit drie basisvoorwaarden wordt de begeleiding opgezet.

zie mij

Om tot ontwikkeling te komen moet een kind zich in de basis veilig voelen. Thuis, op school, bij de sportclub en tijdens de ondersteuning. Dit gevoel van veiligheid komt voornamelijk tot stand als het kind zich gezien voelt. Bijvoorbeeld: Weet de juf of meester wie ik ben? Wat ik leuk vind en wat niet? Uit wat voor gezin ik kom? etc. Maar ook, ziet de juf of meester dat het moeilijk voor mij is? Dat ik mij ongelukkig voel? Dat ik er niets aan kan doen dat ik mij niet kan concentreren en dat ik ook graag wil dat het goed gaat? Het kind zien zonder te oordelen. Het is belangrijk om te zien wat het kind nodig heeft en wat jij eraan kunt doen om het kind verder te helpen. Hierbij gaan we uit van de goede intentie van het kind. Kinderen willen het graag goed doen en willen niet vervelend gevonden worden. We onderzoeken, maken een effectief en haalbaar plan en hebben zicht op de kwaliteiten van het kind.

hoor mij

In gesprek gaan met het kind en echt naar het kind luisteren, levert een positieve bijdrage. Helaas wordt er vaak teveel over het kind gesproken in plaats van ook met het kind te spreken. Kinderen kunnen over het algemeen heel goed zelf aangeven hoe ze zich voelen, wat ze leuk vinden en wat minder, wat ze denken nodig te hebben etc. Door middel van vaste gesprekmomenten waarop echt geluisterd wordt naar het kind, zal het kind zich ook daadwerkelijk gehoord voelen. Een coachende houding is hierbij belangrijk. Laat het kind vertellen en kom niet ongevraagd met adviezen en vul het kind niet aan. Het voeren van deze vaste gesprekken kan plaatsvinden in de thuissituatie door de ouders, op school door de leerkracht en ook in de begeleiding van Zie mijn talent. Het kind krijgt op deze manier meer regie over zijn/ haar proces en zal hier ook meer gemotiveerd door raken. Door het stellen van doelen en het uitvoeren van evaluaties, wordt inzichtelijk hoe de ontwikkeling van het kind verloopt.

begrijp mij

Een laatste belangrijke basisvoorwaarde in de begeleiding van het hoogbegaafde kind is het verwerven van kennis over hoogbegaafdheid door alle betrokkenen rondom het kind. Helaas zijn er veel misvattingen over wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk inhoud en waar je allemaal mee te maken kunt krijgen. Indien deze misvattingen als waarheid zijn aangenomen, kan het kind niet goed begeleid worden en zal dit leiden tot veel onbegrip met alle gevolgen van dien. Zie mijn talent heeft de meeste essentiële informatie met betrekking tot hoogbegaafdheid gebundeld in een klein boekje en bespreekt dit met de betrokkenen tijdens de begeleiding. Voor het onderwijs heeft Zie mijn talent een handelingswijzer hoogbegaafdheid ontwikkeld met concrete handelingsadviezen om beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de hoogbegaafde leerling in de klas. Ook komt hierin het hoogbegaafd “zijn” in naar voren. Hoogbegaafdheid is niet iets wat je hebt, maar je bent hoogbegaafd! Inzicht hierin zal verder helpen om een passend aanbod voor de leerling te creëren.
Naast het verwerven van basiskennis is het noodzakelijk om het aanbod van de leerling op school aan te passen. Een gecompact en verrijkt lesprogramma is een vereiste! Zie mijn talent heeft in samenwerking met praktijk Fijn talent een bewezen effectief programma ontwikkeld voor de hoogbegaafde leerling om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften. Een gecompact en verrijkt aanbod staat binnen dit programma centraal en wordt ondersteund door het handelingsplan Hoogbegaafdheid met bijbehorende invulwijzer. De leerkracht wordt gedurende de implementatie van het programma ondersteund en zal gedurende het traject steeds meer zelf de touwtjes in handen krijgen. “Zie mijn fijne talent” is een op maat samengesteld programma voor de hoogbegaafde leerling.
Om tot slot meer begrip te krijgen voor het hoogbegaafde kind, is het belangrijk om te weten dat hoogbegaafdheid relatief vaak voor komt in combinatie met hoogsensitiviteit. De kwaliteiten van het hoogbegaafde hoogsensitieve kind blijven dikwijls verborgen, omdat het kind niet wil opvallen. Hierdoor presteren hoogbegaafde, hoogsensitieve kinderen vaak onder en/of passen ze zich aan aan een situatie of aan de groep op school. Goede begeleiding voor het hoogbegaafde, hoogsensitieve kind is erg belangrijk. Neem het kind serieus en luister goed naar het kind. Het kind voelt zich het meest op zijn gemak bij een oprechte en rustige ouder, leerkracht en/of begeleider. De begeleiding voor het hoogbegaafde hoogsensitieve kind vraagt het één en ander van de betrokkenen, maar is essentieel voor het begrip.